Rezultāti

Klīnikas “Embrions” komanda ar atbildību par paveikto darbojas jau no 1997. gada. Šobrīd strādājam, lai klientiem ērtā un saprotamā veidā atspoguļotu sava darba rezultātus neauglības ārstēšanā. Tuvākajā laikā šī sadaļa tiks papildināta ar detalizētu informāciju par dažādu procedūru rezultātiem atšķirīgās vecuma grupās.