Kristīne Kļaviņa

1998.g. absolvējusi Rīgas 1. Medicīnas skolu, iegūta kvalifikācija – vecmāte.

2002.g. iegūts ķirurģijas māsas sertifikāts.

2010.g. absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības Akadēmiju, iegūts
bakalaura grāds sociālo zinātņu psiholoģijā.

No 1998. – 2011.g. strādājusi klīnikā “Linezers” Ginekoloģijas nodaļā.

No 2011. – 2017.g. SIA „Jura Vītola operatīvās ginekoloģijas un sieviešu slimību
klīnika”

Kopš 2018.g. strādā RMC “Embrions” par ķirurģijas māsu.