Dr. Jekaterina Jermolova

Anestezioloģe – reanimatoloģe

Beigusi Rīgas Stradiņa universitāti 2011. gadā un ieguvusi ārsta grādu. Sertifikātu anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātē ieguvusi 2016. gadā.

Regulāri zināšanas papildina profesionālos kursos un semināros.