Daina Dreimane

Absolvējusi Rīgas 3. Medicīnas skolu 1988. gadā. No 1987. – 1995. strādājusi BKUS
Traumpunktā, Uzņemšanas nodaļā. 1995 – 2004 “Linezera” slimnīcas Uroloģijas
nodaļā – pārsiešanas māsa.

No 2004.g. SIA “URO” ambulancē vecākā māsa. 2010 – 2014.g. SIA “BLG Medicīna”
virsmāsa.

No 2014.g. SIA “URO” medicīnas māsa un no 2017.g. SIA “RMC Embrions” dienas
stacionāra virsmāsa.

Latvijas Māsu asociācijas biedre.

Latvijas Ķirurģijas māsu asociācijas biedre.

Regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos un semināros.